Biodrivstoff – miløvennlig eller ikke?

Teknas faggruppe for Energi, Industri og Miljø inviterte til debatt om biodrivstoff 16.november. Er biodrivstoff klimanøytralt og miljøvennlig, eller er det ikke det?

Mens utslippsfrie alternativer som hydrogen og elbiler krever helt nye drivstoffsystem og motorer, er det kun små eller ingen endringer som skal til for å benytte en andel biodrivstoff i de tradisjonelle bilmotorene. I dag er myndighetskravet at de som selger drivstoff til veitrafikk må sørge for at 5,5 % av den årlige omsetningen er biodrivstoff. Det foreligger forslag om å øke andelen til 7 % i 2017.

Ikke alle er enige i at biodrivstoff er klimanøytralt og miljøvennlig. For eksempel kunne vi i mars i år lese følgende artikkel i Aftenposten av Bjart Holtsmark fra SSB:
Biodrivstoff forsterker klimaproblemet.

FEIM inviterte Bjart Holtsmark og to andre innledere som avsluttningsvis møttes til debatt.

Hans Borchsenius fra FEIM ønsker velkommen til første innleder Thomas Hansen, ST1

Bjart Holtsmark, SSB

Holger Schlaupitz, Naturvernforbundet.

Arrangementet avsluttet med en paneldebatt i en sal med mye kompetent publikum:

5 svar til “Biodrivstoff – miløvennlig eller ikke?”

   1. Det finnes antakelig statistikk over skogfrie, flate arealer i verden med bonitet som gjør det greit dyrkbart. I Ukraina for eksempel leste jeg at oljeselskaper har kjøpt arealer med tanke på drivstoff. Antakelig bør der dyrkes mat, men spørsmålet er: finnes ledige arealer i verden der det ikke blir karbonutslipp av å starte dyrking?

    1. Takk for ditt spørsmål, KS Fredriksen. Bjart Holtsmark svarer deg som følger: «Svaret er ja. Det finnes betydelig med ledige arealer der man kan dyrke biodrivstoff og mat uten å forårsake ødeleggelse av verdifull natur med ditto utslipp. Og naturlig nok burde jordbruket ekspandert dit og ikke inn i tropisk regnskog. Det er stor uenighet i forskningslitteraturen hvor store arealer man snakker om. Men en studie er for eksempel Cai, X., Zhang, X., & Wang, D. (2011). Land Availability for Biofuel Production. Environ Sci Technol, 45(1), 334-339. De mener f x at det finnes 1100 million hectar med «potential addiional marginal land», og de mener at på dette arealet kunne man produsert nok biodrivstoff til å dekke om lag 25 – 50 % av dagens verdensforbruk av olje (hvis jeg husker riktig) (Totalt i verden er det i dag om lag 1600 millioner hektar med «arable land and permanent crops» i følge FAO. Problemet er at dette er areal som er mindre attraktivt en det ekstremt produktive arealet i tropene. Og i og med at verden er styrt av markeder og ikke en overnasjonal planlegger med gode intensjoner, er det ikke så lett å få biodrivstoffet til å bli produsert på de arealene der det ikke vil forårsake skade.»

 1. Hei! Hvis dere har spørsmål til foredragsholderne kan de stilles her og så videreformidler vi.

  Med vennlig hilsen
  Tekna StreamTeam

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *