Debatten om klimaendring

Desert by Moyan Brenn

Debatten om klimaendringene er delvis brutt sammen. Det er beklagelig, og vanskeliggjør politiske beslutninger.
Jeg går i denne artikkelen igjennom en debatt, ikke for å være enig eller uenig med debattantene, men for å veie argumentene mot hverandre.

Jeg starter med å sitere min egen artikkel fra april i år: «Åpenbart er det ikke mulig å diskutere energispørsmål i stor skala uten at klimaeffekter trekkes inn.»

Om elsertifikatene skrev jeg «Problemet … er at vi ikke er i stand til å oppnå enighet, verken lokalt eller globalt, om at vi er på vei mot en menneskeskapt katastrofal temperaturøkning. Dermed er det intet grunnlag for politiske, dramatiske tiltak.»

Derfor fortsetter denne energibloggen med klimatematikken, nå med fokus på meningsdannelsen i befolkningen. Sterke aktører er Ole Henrik Ellestad (Klimarealistene) og Pål Prestrud (CICERO). De barket sammen i Samtiden i sommer.

Ellestads lange artikket «Naturlige variasjoner – ikke FNs klimapanel IPCC – styrer klima» inkluderer 22 referanser og konkluderer med at klimaforskningen for tiden er en lekeplass.
Prestrud forsøker å møte Ellestads mange påstander på en systematisk måte. Han konkluderer med at Ellestad har svekket «troverdighet og gjennomslagskraft».

Jeg leste begge for å forsøke å forstå hvem av dem som virker mest troverdig.

Jeg hang meg umiddelbart opp i Ellestads påstand «Utflating av global temperatur siste 10-15 år er entydig» fordi den så til de grader kolliderer med World Meteorological Organization. WMO rapporterer om bl.a. 2010 som det varmeste året basert på observasjoner tilbake til 1880, og dekaden 2001-2010 den varmest innen de samme målinger. WMO er, som vi vet, en del av FN-systemet og har 189 land som bidragsytere.

Ellestad baserer sin konklusjon om utflating på en artikkel i Forskning.no som jeg ikke er i stand til å vurdere. Prestrud beskriver denne artikkelen som «en amatørmessig artikkel på en nettside for populærvitenskap». Forskning.no er, ifølge seg selv, en nettside for «nyheter, bakgrunnsstoff, faktainformasjon og multimediapresentasjoner om de fleste temaer som berøres av forskning.» Nettstedet drives etter Redaktørplakaten. Trolig har Prestrud et poeng, dette er en nettside for populærvitenskap. Det er ikke et sted for publisering i vitenskapelig forstand?

Ellestad skriver «Temperaturstigningen fra 1980 til nå er ca 30 % lavere med satellittmålinger og … værballonger enn ved IPCCs … bakkemålinger». Denne er fiffig, fordi om man leser fort kan man tro Ellestad beskriver et målt temperaturfall. Som i dette med utflating, ovenfor. Men Ellestad beskriver faktisk her en målt temperaturøkning. Hva mener han om den og dens forhold til den entydige utflating?

Ellestad argumenterer for at IPCC «blander politikk og mangelfull vitenskap».

Da observerer jeg at han to ganger refererer til en rapport finansiert av The Heartland Institute. Dette instituttet skriver om seg selv «The mission of The Heartland Institute is to discover, develop, and promote free-market solutions to social and economic problems. Such solutions include … market-based approaches to environmental protection, privatization of public services, and deregulation in areas where property rights and markets do a better job than government bureaucracies.»

Enkelt sagt, instituttet står til høyre på den politiske aksen, og sier det har en politisk agenda.

Det er kanskje litt spesielt av Ellestad å anklage IPCC for å blande inn politikk i klimaforskningen når han selv legger vekt på rapporter utarbeidet av politiske aktører?

Og, fordi jeg selv, for noen år siden, leste en opplysende artikkel om skyer og deres kompliserte reflektive egenskaper (albedo), avhengig av strålingsfrekvens og dråpestørrelse, stusset jeg da Ellestad enkelt skriver at «mer skyer … vil øke refleksjon av solinnstråling og derved redusere global varmetilførsel.»
Til og med på NRKs værmeldinger kan man av og til høre om kalde netter grunnet skyfri himmel og dermed økt utstråling. I all verden, Ellestad, dette er da en grov forenkling? Som for øvrig også Prestrud påpeker.

Jeg gikk inn i denne duellen mellom Ellestad og Prestrud med et åpent sinn. Prestrud virker etter mitt syn mest troverdig.

Vi har ytringsfrihet, men har man et moralsk ansvar for det man ytrer? Global oppvarming er et alvorlig spørsmål, ikke noe man nødvendigvis leker seg med, sånn i all offentlighet.

8 svar til “Debatten om klimaendring”

 1. The Heartland Institute er ikke til høyre på den politiske aksen. De er ikke politiske aktører. De vil ikke ha noen politisk akse. De vil ha ett samfunn hvor vi individer styrer vårt eget liv fullstendig. Helt selv.

  1. Hei Kathrine, det må jo gjerne være slik at instituttet ønsker å stå utenfor politikken. Det er ikke dermed sagt at de, eller noen andre, faktisk kan gjøre det. Enhver handling som påvirker andre mennesker er en politisk handling, mener nå jeg. Hvordan skal vi individer kunne «styre våre egne liv fullstendig»? Selv når jeg knyter mine egne skolisser er jeg avhengig av at noen har produsert, transportert og solgt disse skolissene.

 2. Hei Petter,
  jeg sa ikke sitert, jeg sa «tatt til inntekt for eget syn». Den står jeg ved. Du har, etter min mening, ikke dekning for din retorikk.

 3. Borgaas; jeg har ikke sitert, og dermed heller ikke feilsitert. Det er patetisk å prøve seg på slike retoriske knep. Den reelle konklusjon man kan trekke av WMO sin melding er at det ikke har vært øking i global temperatur de siste 16 år på tross av at CO2 har økt vesentlig. Selvstendig tenkende mennesker skjønner da at det må være noe annet enn CO2 som bestemmer temperaturen.

 4. Det er mange som mener, som Ketil Andersen, at atomkraft kan gi vesentlige bidrag til reduksjon av CO2-utslippene. Faglig sett kan det være riktig. Men det er her folkemeningen, og dermed politikken kommer inn og legger andre føringer enn de rent faglige.

 5. Petter Tuvnes tar i sin første setning WMO til inntekt for eget syn. For klarhets skyld bringer jeg WMOs egen tekst, fra deres WMO Statement on Global Climate 2011 : «The 2002–2011 ten-year average of 0.46°C above the 1961–1990 mean matched 2001–2010 as the world’s warmest ten-year period on record.»
  Tuvnes har rett til egne meninger, men ikke rett til å feilsitere.
  En debatt på dette grunnlag blir uinteressant.

 6. Det er ikke slik at argumenter automatisk blir feil dersom de kommer fra kilder med politisk eller personlig agenda. F.eks. dersom en slik person hevder at jorden er rund, kan vi ikke automatisk konkludere med at dette ikke kan vare riktig. Det er et storre problem at debattantene synes a tolke informasjon ut fra det politiske syn de har. Saaledes gjor man hva som helst for a vinne debatten selv om alle data viser at man tar feil. Dermed forarsaker politikerne at store ressurser brukes opp helt bortkastet, som kunne ha vart brukt pa mer fornuftige tiltak. Nar det gjelder selve debatten, sa dreier det seg om hvorvidt det vil ha noen effekt a samle opp og grave ned CO2. Min konklusjon er at dette tiltaket er totalt bortkastet og vil kun ha negative effekter. Man kunne til om med redusert utslipp av CO2 mye enklere ved a bruke kjernekraft som energikilde til transportsektoren, med utgangspunkt i at det betyr lite at man reduserer utslipp av CO2, men reduksjon av forbruk av fossile rastoffer, reduksjon av utslipp av eksos og royk, og gjore mer energi tilgjengelig vil vare nyttig uansett, derfor vil det vare bra totalt sett.

 7. WMO har nå innrømmet at det ikke har vært øking i global temperatur på 16 år på tross av at CO2 utslipp har økt med 40 % og totalt CO2 i atmosfæren med 9%. Menneskeskapt CO2 utgjør ca 1/60000-del (15 ppm av 390 ppm)av all CO2 i atmosfæren. At så lite CO2 skal bestemme global temperatur er helt usannsynlig.
  Når det gjelder skyer må man skille mellom dag og natt. Skyer om dagen gir lavere temperatur. Skyer om natten hindrer utstråling. 60-70% av jorden er dekket av skyer til enhver tid. Dr. Spencer (UAH-målingene) har forsøkt å måle innflytelsen avCO2 på global temperatur over 10 år fra satelitt, men finner inngen innflytelse. derimot har skyer stor effekt, og bare en endring på 1-2% kan forklare endring i global temperatur. Målinger (ikke datamodeller) har vist at CO2 har neglisjerbar virkning på Global temperatur, og ettersom klima bestemmes av hundretalls andre parametre så blir konklusjonen. Glem CO2!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *