Fornybar energi som investeringsstrategi

En investor med mye penger og en litt lang horisont vil kunne selge veldig mange flere kWh inn i markedet om han investerer i vind- og solkraftindustri enn om han investerer samme beløp i oljeindustrien. I et marked hvor energien i større grad enn i dag brukes til transportformål vil nytteverdien av el. kraft stadig øke i forhold til de varmeproduserende energibærere. Elektromotoren er mer energieffektiv enn forbrenningsmotoren. Har energiinvestorene behov for nye strategier?

Jeg har tidligere skrevet om solnedgangstendensene i oljeindustrien, et dystert tema for mange. Men svært så viktig for Norge. Innlegget var mye basert på et foredrag av Steven Kopits.  Konklusjonen var, og er, at kostnaden ved å produsere olje fra et nytt felt nå er omtrent på monopolpris-nivå.  Jeg har nettopp lest at prisen på fyringsolje i Tyskland er så høy at prisøkninger rent faktisk resulterer i en tilsvarende nedgang i salget. Kunden finner et billigere alternativ. Oljemonopolet er brutt. I det markedet.

EROCI

Jeg tar denne gangen et innlegg om det samme, som beskrevet av andre og med andre forutsetninger. Kepler Chevreaux-analytiker Mark Lewis har foretatt beregninger av hvilke energimengder man kan selge i markedet med utgangspunkt i en massiv investering (100 mrd. US dollar). Han har utført beregningene med et større antall variable og forutsetninger. Konklusjonen er uansett klar; når det gjelder energi vil en investering i produksjon av fornybar energi (vind og sol) være mer effektiv, til dels mye mer effektiv, enn en investering i oljeproduksjon. Han måler resultatet av investeringen i antall kWh ferdig foredlet og brukt av sluttbruker. Altså gjør han en såkalt EROCI-analyse (Energy Return On Capital Invested).  Det må tilføyes at han legger til grunn at en betydelig del av denne energien brukes i transportsektoren. Altså av el-bilen. Da får han inn i sin analyse effektene av at elektromotoren er betydelig mer effektiv enn forbrenningsmotoren. Han finner da at i beste fall (høy oljepris, investeringer om 20 år) vil en massiv investering i vindkraft resultere i 8 ganger mer energi, målt på drivhjulene, enn en tilsvarende investering i et oljefelt. Dette er beregnet over investeringens levetid. Enhver dynamisk kapitalist vil lese dette med stor interesse. Men, Lewis forutsetter altså en veldig økning i antall el-biler.

Mer generelt konkluderer Kepler Chevreaux at etter 2020 vil de fornybare energiteknologiene gi en overlegent bedre netto EROCI enn oljebasert produksjon. Altså, vind- og solenergi kommer best ut i et 20-års perspektiv, forutsatt at mye av energien vil bli brukt til transportformål.

Alliance Bernstein, et amerikansk firma innen formuesforvaltning har advart sine investorer mot ”stranded assets”. Grunnstøtte investeringer etterlatt på stranden, et morsomt bilde på en dyster virkelighet. En tidobling av verdens solcellekapasitet, altså opp mot 1,7% av verdens kraftproduksjon, vil slå dramatisk ut for marginale olje- og gasskontrakter.  De mener dette vil skje i løpet av de nærmeste 10 år.

Vi ser at solkraftutbyggingen langsomt skyter fart. Kinas storsatsing på elektrifisering av bilparken og utbygging av solcellekraftverk er kjent. Kineserne tenker ikke nødvendigvis klima eller økonomi, de tenker lokal luftforurensing. Den rir Kina som en mare. Resultatet blir uansett det samme.

Et annet marked tas opp av Teknas faggruppe for Energi, Industri og Miljø. Den arrangerer i nær framtid et møte om storskala utbygging av solkraft i Afrika.

Tysklands Energiewende er velkjent. Den er blitt så vellykket at subsidiene trekkes tilbake. Men vi kan lære noe mer av Tyskland…

SAIDI

Det er en generell problemstilling at kraft fra fornybare kilder som sol og vind er upålitelig, den kommer bare når sola skinner og vinden blåser. Hva gjør vi med en stille, kald natt? Heinrich Böll Foundation har analysert akkurat dette. Tyskland har installert totalt 70 GW produksjonskapasitet basert på omtrent like mye vind og sol de siste 10 årene. Ganske imponerende leverte kraftverk basert på fornybare kilder nesten 29% av all kraft produsert i Tyskland første halvdel av 2014. Det er en solid andel! Hvor stort er det faktiske problemet med den kalde og stille natten?

Som et ledd i sitt arbeid med kvalitetskontroll og planlegging beregner kraftprodusentene systematisk det som kalles System Average Interruption Duration Index (SAIDI). Gjennomsnittlig kraftavbrudd per kunde per år. Det er, internasjonalt, den viktigste indikatoren på kvaliteten i kraftbransjen. Interessant nok, i den samme perioden som Tyskland installert 70 GW fornybar kraftproduksjon bedret SAIDI seg fra 21,5 til 15, 3 minutter. Til sammenligning, Norge ligger på litt over 100 minutter. (Til vårt forsvar, lange værutsatte luftstrekk forårsaker en stor del av Norges relativt dårlige statistikk.) Lærdommen fra Tyskland er viktig; den stille, kalde natten utgjør rent faktisk ikke et så stort problem som mange tror. Vi tåler kraftnett med store innslag av ukontrollerbar kraftproduksjon.

Det er bare å bygge ut vind- og solkraft. Det vil etter hvert gi de mest attraktive investeringsmulighetene, det er bærekraftig og bra for miljøet. Skal det bli investorene som redder klimaet?


 

 

 

6 svar til “Fornybar energi som investeringsstrategi”

 1. Illustrasjonen til artikkelen er symptomatisk. Tesla er den personbilen som har det mest ressursforbrukende livsløp, hvor det inngår en rekke miljøgifter for å lage batteriene. Ettersom CO2 er plantenæring betyr det ingen ting i miljøregnskapet. Lades Tesla med energy fra kullkraftverk er CO2-regnskapet negativt i følge SINTEF. Klimaalarmister lar seg lure.

  Fra offisielt tysk hold:
  German Vice Chancellor Puts Brakes On “Ruinous” Rush To Green Energies: “Others Think We’ve Lost Our Marbles”

  Germany’s flagship daily Die Welt here has since posted a large part of Gabriel’s speech, where two Greenpeace activists attempted to steal the show from Gabriel on stage. When it was over, the Greenpeace activists ended up being schooled and looking awfully humiliated.
  Moreover, Gabriel sent clear signals that the brakes Germany’s “ruinous” rush to green energies were on and that coal power wasn’t going anywhere, anytime soon.

  DIE WELT writes:
  They appeared with “naïve eco-populism” and the “illusions of the energy transformation propaganda“. Without the need for security, Gabriel rhetorically swept the Greenpeace protesters off stage.”
  See more at: http://notrickszone.com/#sthash.6cQs78Ke.dpuf

 2. Eg sluttar meg til det Petter Tuvnes skriv om Energiwende i Tyskland, ein økonomisk fiasko av dimensjonar.
  Eg er også samd i at det er ein fordel å byggje ut alternativ energi til fossil energi. Men kvifor vindkraftverk som treng så store subsidiar?
  Kvifor ikkje meir vasskraft her i landet og jordvarme, begge to til ein pris på mindre enn ti øre per kWt i forhold til meir enn 2 kr per kWt for vindkraft?
  Her i landet har me rikeleg med kraftresursar frå vasskraft og jordvarme, ein resurs som finst over alt der det trengst energi utan bruk for ekstra kraftliner, og heilt utan forureining av noko slag. Med boring ned til 3-4000 m får ein tilgang til kokande vatn – som på Island. Statoil har ekspertisen.

  1. Til opplysning. Det tyske Energiewende er selvfølgelig ikke et tiltak av bedriftsøkonomisk natur. Energiewende er en politisk motivert energistrategi. Den skal gjøre Tyskland uavhengig av atomkraft og importert olje og gass.
   Energiewende ble som idè lansert for mer enn 30 år siden. Før Fukushima. Før Putin begynte å bruke russisk gass til politiske formål.
   Vi ser nå klokskapen.
   Just so that we are not barking up the wrong tree, Engene.

 3. SAIDI en gang til. Jeg ønsker å referer til Teknisk Ukeblads artikkel om leveransesikkerhet i tyske kraftnett. I tre år har forskningsprosjektet Kombikraftwerk 2 analysert nettstabilitet og sikkerhet i en situasjon der all strømmen kommer fra fornybare kilder.
  Prosjektet, ledet av forskningsinstituttet Fraunhofer IWES, tok utgangspunkt i et framtidsscenario hvor 53 prosent av kraften kommer fra vind og resten fra en mix av sol, bioenergi, vannkraft og geotermiske kraftverk. Dette scenarioet ble koblet sammen med værdata og forbrukstall, slik at det ble dannet et bilde av kraftproduksjon og kraftoverføring for hver av årets 8760 timer.
  Konklusjonen av forskningen er nå klar, og viser at både spennings- og frekvenskvaliteten Tyskland har i dag kan opprettholdes selv uten bruk av kullkraft, fossil gasskraft og kjernekraft.
  Våre forsøk har vist at de fornybare kildene ikke bare alltid vil levere nok energi, men at de også kan sørge for en stabil spenning og frekvens, sier fungerende instituttleder ved IWES Kassel, Kurt Rohrig. Artikkelen finnes her
  http://www.tu.no/kraft/2014/11/04/det-tyske-stromsystemet-kan-bli-helt-fossilfritt?utm_source=newsletter-2014-11-05&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
  Fraunhofer konkluderer derfor i samsvar med Heinrich Boll Foundation. Bingo.

  1. Fremtisdscenarioer beregnet ved hjelp av forutinntatt programmering av datamodeller har vist seg å være fullstendig feilaktige når det gjelder klimaspådommene. Tekna må begynne å forholde seg til realitetene og virkeligheten. Tyske myndigheter beginner nå å innse dette. Se kommentar over.

 4. Mange naive investorer har tapt enorme summer på fornybar energi, bare spør Jens Ulltveit-Moe som har tapt 2,7 milliarder på etanol I Brasil.

  De rosenrøde fremstillingene av vind-og sol-energi I artikkelen stemmer ikke med virkeligheten.
  Datamaskin-beregninger kan gi det resultatet man ønsker og er ikke pålitelige.

  Tyskland kutter ned på subsidier fordi det er for dyrt, ikke fordi fornybar energi er så vellykket.

  Nedenfor bare noen av mange referanser som rapporterer om fiasco innen fornybar:

  Germany’s flagship green energy policy is in tatters, according to a new report by the consultancy firm McKinsey which says many of its goals are “no longer realistic.
  A major factor in the failure to achieve targeted cuts has been Germany’s increased use of “dirty” brown coal, or lignite, to make up the shortfall in power generation caused by its decision to phase out all its nuclear power stations by 2022. – See more at: http://www.thegwpf.com/germanys-flagship-green-energy-policy-in-tatters/#sthash.nFvVYgch.dpuf

  Spiegel: Germany’s Large-Scale Offshore Windpark Dream Morphs Into An Engineering And Cost Nightmare
  http://notrickszone.com/2014/09/11/spiegel-germanys-large-scale-offshore-windpark-dream-morphs-into-an-engineering-and-cost-nightmare/

  Die Welt: Germany’s Unsustainable “Green” Jobs “Miracle” Collapses
  http://stopthesethings.com/2014/08/10/germanys-unsustainable-green-jobs-miracle-collapses/

  Britain’s Energy Policy Is A National Disgrace, But Germany’s Is Even Worse – See more at: http://www.thegwpf.com/#sthash.FXj8mmQC.dpuf

  Nederland: Wind energy fairytale http://www.principia-scientific.org/wind-energy-fairytale.html

  Financial Times, Nick Butler: EU Energy Policy Isn’t Working: Time To Start Again http://www.thegwpf.com/nick-butler-eu-energy-policy-isnt-working-time-to-start-again/

  Om solenergi I Afrika: Sol-energi i ørkenen 1914:
  How WW1 Killed The Dream Of A Solar-Powered World http://www.thegwpf.com/how-first-world-war-the-oil-revolution-killed-solar-power/ og 100 years later another solar dream goes up in smoke: Desertec abandons Sahara solar power utopia – See more at: http://www.thegwpf.com/how-first-world-war-the-oil-revolution-killed-solar-power/#sthash.ItAh53SO.dpuf

  Biofuels & Renewable Energy: Destroying Nature in Order to ‘Save’ It http://hockeyschtick.blogspot.no/2014/08/biofuels-renewable-energy-destroying.html

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *