Klimaendringer – igjen!

Fra Tekna Klima-kickoff,
Forskningsparken, 13. juni

Det første ordentlige møtet i Teknas nystartede klimagruppe bød på tre interessante foredrag.
Klimaforsker Kikki Kleiven snakket om klimaendringene, både om arbeidet med innsamling og tolkning av data, og om de resulterende prognosene. Arbeidet er mye mer omfattende og teoribasert enn man av og til kan få inntrykk i den noe uopplyste offentlige debatt. Jeg tar noen utdrag, egnet til ettertanke.
Det er nå målt et CO2-innhold på 400 ppm i jordens atmosfære. Det er trolig bortimot 4 millioner år siden vi sist hadde en så sur atmosfære. Det er såpass lenge siden at vi ikke har en klar historisk basis for å forstå hvordan dette vil påvirke biosfæren. Jeg mener imidlertid å ha fått med meg at surt hav favoriserer manet på bekostning av fisk. Vil vi måtte lære oss å fritere manet?

Kleivens spesialområde, maringeologi, ga oss en interessant kobling. Prøver fra borekjerner utenfor Grønland viser sammenheng mellom mikropaleontologi og norsk vikinghistorie. Det viser seg nemlig at Eirik Raude kolonialiserte Grønland på en tid da havvannet var litt varmere enn «normalt». Som vi vet, dårlig vær og sult tok etter hvert knekken på de to koloniene, en på østkysten og en på vestkysten. Fraflyttingen fra de to koloniene faller, i to omganger, nøyaktig sammen med to perioder med kaldere hav. To fattige grader kaldere hav var nok til å sulte vikingene fra gård og grunn. Tankevekkende.

Alt hav henger sammen, og en eneste enorm vannbevegelse sveiper igjennom alle verdenshavene. Vi kjenner deler av den som Golfstrømmen. Det varme vannet som litt avkjølt dukker ned i Barentshavet og området nord og vest for Island, går gjennom dyphavene over hele kloden som kald, dyp havstrøm. Det dukker opp igjen nord i Stillehavet etter omtrent tusen år. Denne kalde, dype havstrømmen er i ferd med å bli varmere. De klimaskeptikere som etterlyser hvor den økte varmemengden fra en økt drivhuseffekt har tatt veien, kan begynne å lete på et par tusen meters dyp utenfor Newfoundland. Vi har satt i gang noe som ikke lar seg stoppe så lett.

Forskningsdirektør Øystein Hov snakket om endringer i hyppigheten i ekstremvær, basert på et omfattende forskningsprosjekt. Disse endringene lar seg ikke enkelt sammenfatte i et kort blogginnlegg, men hovedinntrykket er at de ekstreme værfenomenene, hva enten det er mye nedbør, lange varmeperioder eller sterk vind kommer hyppigere og hyppigere. Man har benyttet data fra perioden etter 1970, så faktagrunnlaget er solid og uomtvistelig. Noe humoristisk ble det kommentert at prognosene ikke oppmuntrer til kjøp av sommerhus i sør-Spania.

Gordana PetkovicSjefsingeniør i Statens vegvesen Gordana Petkovic orienterte om det store prosjektet Klima og Transport, en innsats på tvers av etater, om klimatilpasning av vår transportinfrastruktur. Arbeidet framstår som solid og bredt anlagt. Det dekker alle faser fra planlegging, via bygging og drift til beredskap.
Det er interessant å notere seg at transportsektoren i en sårbarhetsanalyse i 2002 ble vurdert som «robust», i den forstand at den vil være godt i stand til å tilpasse seg klimaendringer. Mitt inntrykk er at transportsektoren har god forståelse av hva klimaendringene vil medføre, utfordringen blir trolig å omsette kunnskapen i praksis, politiske og økonomiske begrensninger tatt i betraktning.

6 svar til “Klimaendringer – igjen!”

 1. Enig med klimarealistene, det er i alt vesentlig solen som bestemmer oppvarmingen av jorden. CO2 gir et minimalt tilskudd. De som stiller seg bak klimapanelet sine dommedagsprofetier må nok tenke om igjen, sort.
  Tidl. Hovedstyremedlem i NIF

 2. Hei Petter Eltvik,
  Vi er alle enige i at det har vært både kaldere og varmere enn i dag. Det er en observasjon som ikke gir oss noen innsikt annet en den selvfølgelighet at klimaet styres av flere drivere, hvorav flere gir positiv eller negativ feedback.
  Det er også enighet om at menneskene bidrar til den oppvarmingen vi ser i dag. Uenigheten går på hvor stort det menneskeskapte bidraget er.
  Jeg har ingen faglige klimatologiske kunnskaper om dette, men baserer meg i mine innlegg på prinsippet om å benytte beste tilgjengelige kunnskap. Den er det IPCC som sitter på. Beslutninger skal være kunnskapsbaserte, det må være grunnleggende i teknologers og realisters faglige tilnærming.
  Du påstår at ingenting tyder på at CO2 styrer temperaturen. Hva mener du med ”styre”? Jeg tillater meg å klippe inn fra en av NILUs nettsider.
  ”Mengden drivhusgasser i atmosfæren påvirker temperaturen på jorda. Øker mengden klimagasser, leder dette til global oppvarming. Økt konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren siden den industrielle revolusjon er hovedårsaken til den observerte endringen i temperatur og klima
  De viktigste drivhusgassene som blir sluppet ut ved menneskelig aktivitet, er karbondioksid, metan, . Alle gassene har økt betydelig siden 1750. CO2 er den viktigste menneskeskapte drivhusgassen, og den har økt med ca 2 ppm hvert år de siste årene…”
  Altså, dette kommer fra Norges fremste fagmiljø?
  Det er fullt mulig å komme med argumenter. Det er allikevel slik at de eneste argumentene av verdi må være basert på måledata og godt funderte modeller. Det er nettopp et slikt utgangspunkt IPCC har.
  Privat kan vi utmerket godt diskutere rødvin, Led Zeppelin og Pink Floyd uten å bli enige. Klimautvikling og Arkimedes lov er prinsipielt annerledes. Her finnes en fasit. IPCC har ikke nødvendigvis fasiten, men de arbeider systematisk og i stor skala for å finne den.
  Jeg forstår ikke hvilken relevans Mongstad har i denne sammenheng. En ivrig statsminister lanserte med brask og bram et prosjekt som bare ble halvveis vellykket. Slikt skjer stadig vekk, over alt.
  Hvis du mener med ”faktiske målinger” referer til den stadig gjentatte påstanden om at jorden er blitt kaldere de siste 15 (16, 17) årene, så vil jeg minne om at det samme kunne sies i 1860, 1890, 1910, og 1950. Og allikevel, i løpet av de siste 150 år er jorden blitt mer enn 1 oC varmere. Kurven har en finstruktur. Det er ikke til å bli forbauset over.

 3. Jeg er med i Tekna Olje og gass, og ser fram til at Tekna Klima skal delta på vårt styremøte 29/1. Håper det skal bli mulig å ha en diskusjo der. Jeg deltar også på Teknas faglige årsmøte 7-8/2.

  Ut fra min kjennskap til jordens historie siste 400 millioner år, så må alle være enige i at det har vært både kaldere og varmere enn det er idag. Vi er også enige om at menneskene bidrar litt til den oppvarmingen vi ser idag. MEN det er absolutt ingenting som tyder på at det er CO2 som styrer temperaturen. Det gjelder både faktiske målinger, og fysikken som man kan beregne. Det er etter min mening synd at Tekna ikke lar de gode argumentene som støtter dette syn komme fram. Før eller siden vil det jo komme fram, på samme måte som månelandingen på Mongstad til slutt måtte kaste kortene.

 4. Et svar til Petter Tuvnes. Det er forlengst etablert at drivhusgasser som CO2 påvirker måten varmestråling går gjennom luft på, og dermed påvirker jordens temperatur. Dette er blitt fastslått gjennom laboratoriemålinger og teori (kvantefysikk, Beerrs lov, og Kirchoffs lover). Selv målingene av CO2-konsentrasjonene i atmosfæren bygger på dette prinsippet – man måler hvor mye infrarødt lys som luftprøven fanger opp.

  Allerede på 1930-tallet, hadde man modeller for drivhuseffekten som beskriver det vesentlige, og vi ser at disse modellene fremdeles står:
  http://arxiv.org/abs/1301.1146

  Vi vet også at det finnes naturlige klimaendringer, og at det ikke er noen motsetning mellom de menneskeskapte og de naturlige. Men disse endringene tilsier at klimaet er ganske følsomt overfor endrete tilstander, om det er i drivhusgasser eller andre forhold.

  Påstanden om at Kiehl og Trenberth klimaforskere modellerer jorden som flat og solen kald, er helt feil og bygger på manglende kunnskap om arbeidet som gjøres under klimaforskning. Alle klimamodellene som brukes i dag bygger på de globale værvarslingsmodellene, dvs. sfæriske planeter og hvor rotasjonen gir opphav til Coriolieffekten og de værsystemer som de medbringer. Det er få andre modeller som testes så mye som værvarsler.

  Det er viktig at diskusjon og debatt bygger på fakta, og ikke misforståelser.

 5. Klimaendringene er naturlige, og ikke noe vi kan gjøre noe med. Endringer I måten solen påvirker hav og skyer avgjør klimaet på jorden. Majoriteten av klimaforskerne har hittil tatt feil. Det er ikke CO2 som bestemmer global temperature, men omvendt; integralet av temperaturendringer bestemmer CO2-utviklingen I atmosfæren, ref klimaspesialist professor Murray Salby, Australia. Severdig video her:
  http://www.youtube.com/watch?v=2ROw_cDKwc0
  Salby’s beregninger er gjennomgått av Dr. Pehr Bjørnbom, klimavitenskap, her:
  http://www.theclimatescam.se/wp-content/uploads/2013/06/Rekonstruktion-av-Murry-Salbys-teori.pdf
  Noen klimaforskere modellerer jorden som flat og solen kald (Kiehl & Trenberth), og denne kvasivitenskapen er adopter av FNs klimapanel IPCC, med det uriktige resultat at man må forklare temperaturen på jorden med en tilbakestråling fra atmosfæren som er dobbelt så sterk som solen. Helt utrolig. Astrofysiker Joseph Postma har laget en mer riktig modell med en rund roterende jord som har dag og natt og en riktig innstråling fra solen, og da er det ikke nødvendig å forklare temperaturen på jorden med en fiktiv effekt av tilbakestråling. Stråling fra en kald atmosfære kan ikke gjøre en varmere jord enda varmere. Se:
  http://blogg.hegnar.no/2013/02/18/klimaforskere-modellerer-jorden-som-flat/
  Klimahysteriet kan legges død med en gang, også CO2-fangst, men det er lurt å utbedre infrastruktur som veier, moloer, demninger etc. mot uvær som uansett vil komme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *