Kraftoverskudd

Kraftoverskudd

Skal vi eksportere strøm eller skal vi utnytte et kraftoverskudd til en miljøvennlig industriproduksjon?

Faggruppe for Industri, Energi og Miljø inviterte til foredrag om kraftoverskudd 16.mars.
Klimadirektør i Norsk Hydro, Bjørn Kjetil Mauritzen, kom og presenterte Hydros planer for kraftoverskudd.
Han fortalte om det ambisiøse pilotanlegget på Karmøy som etter planen skal bidra til det laveste miljøfotavtrykket i verden, i følge Karmøynytt.
Mauritzen snakket også snakke om EUs kvoteordning og om hvordan dette påvirker norsk industri.

Se hvilke andre aktiviteter og nettverk Tekna tilbyr innen fagområdene energi og klima.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommenter