Kuldenormen 2015

Norsk Kjøleteknisk Forening inviterte til fagmøte 16.februar om «Kuldenormen 2015».

Fagmøtet gikk gjennom Kuldenormen 2015, bakgrunn, regelverk, etc – og diskuterte også en ny kuldenorm. Ulf Larsen fra EPTEC Energi AS presenterte.

Del 1
Del 2
Del 3

Kuldenormen 2015

kuldenormen

Da myndighetene ønsket tiltak for å redusere utslipp av ozonskadelige kjemikalier på 80-tallet, startet arbeidet med å utarbeide «Norsk Kulde- og Varmepumpenorm». Det var Hans T. Haukås med bistand fra både styret og teknisk råd i Norsk Kjøleteknisk Forening som utarbeidet normen. Den tar for seg hele livssyklusen til kjøleanlegg: beskrivelse av anlegg, konstruksjon, bygging, overlevering, drift, vedlikehold og kondemnering.

Formålet ble etter hvert utvidet og normen inkluderer i dag hvordan komponenter, systemer og anlegg kan bygges, drives og vedlikeholdes for å
– dekke nødvendige krav til sikkerhet
– verne mot utslipp av gasser som kan skade miljøet
– bidra til effektiv energiutnyttelse
Et ytterligere formål er å informere om lover og forskrifter som angår faget

Normen har blitt et viktig dokument for å sikre nødvendig kvalitet i henhold til myndighetskrav.

Se opptak fra tidligere møter i Norsk Kjøleteknisk Forening – eller se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr innen fagområdet Energi og klima.

9 svar til “Kuldenormen 2015”

 1. Hei har et spørsmål ang. Kategori på anlegg.
  Ved revisjon fra TI ble det opplyst at entreprenøren CE merket det hele inklusiv aggregat og at det derfor ofte blir et katogori 4 anlegg, er det TI som tar feil?

  1. Hei, dette er uavklart for øyeblikket, men streamingen slik den blir vist nå blir lagt ut i ettertid.

   Med vennlig hilsen
   Tekna StreamTeam

 2. Hei! Hvis du har spørsmål til foredragsholder eller oss under streamingen kan de stilles her og så videreformidler vi.

  Med vennlig hilsen
  Tekna StreamTeam

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *