- om energi, olje og gass

Stikkordarkiv: oljeforbruk

Fremtidsbildet

Fremtidsbildet

Dette innlegget tar for seg utviklingstrekkene som legger de grunnleggende rammene for fremtiden, nemlig befolkningsvekst, urbanisering, globalisering, ressursknapphet og klimaendringer. Les mer