Togradersmålet – vi har dårlig tid

Hovedbudskapet i årets 2°C-rapport er at det grønne skiftet ikke skjer hurtig nok. Rapporten ble lansert 18.november.

Det er Norsk Klimastiftelse som står bak publikasjonen, med Tekna som en av hovedsamarbeidspartnerne.

– Vi ønsker med 2°C å speile utviklingen gjennom vitenskapelig baserte artikler i en form som er tilgjengelig også for folk utenfor forskningen. Det er viktig å få frem fakta for de som skal ta beslutninger. Og det er viktig å skape legitimitet i opinionen for nødvendige tiltak. Målet med 2°C er å påvirke utviklingen i en klimavennlig retning, sier daglig leder i Norsk Klimastiftelse Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Se opptak fra lanseringsarrangementet, et frokostmøte som kunne tilby foredrag fra en rekke forskere som la frem ny kunnskap om klimaendringene.

Tekna har støttet klimaformidlingsmagasinet 2°C siden 2013. Formålet med prosjektet er å nå ut med oppdatert og forståelig informasjon om henholdsvis klimaendringer og klimaløsninger til dagens og morgendagens beslutningstakere.

Les mer om hva Tekna gjør innen energi og klima.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *